Home / Xã hội

Xã hội

Tổng Giám đốc IPPG – Lê Hồng Thuỷ Tiên thảo luận phiên nội dung “Dẫn dắt Doanh nghiệp gia đình chuyển đổi trong thực tế mới”

Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) làm diễn giả tại phiên thảo luận 2 với chủ đề “Dẫn dắt Doanh nghiệp gia đình chuyển đổi trong thực tế mới” trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nhân Nữ 2023. Diễn đàn Doanh nhân Nữ 2023 với chủ …

Read More »